GCN_turkey small

KİS Küresel Toplantısı İstanbul’da Yapıldı

george_kellUNDP Türkiye’nin desteğiyle düzenlenen Küresel İlkeler Sözleşmesi Yedinci Yıllık Yerel Ağlar Toplantısı 9-10 Haziran 2009 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Sabancı Center’da düzenlenen toplantıya 77 ülkeden toplam 350 kişi katılarak yüzyılın en zorlu ekonomik krizine rağmen Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilkelerini geliştirmenin yollarını aradılar. Geçen sene Bonn’da 70 ülkeden 220 katılımcıyla gerçekleşen toplantıya oranla, katılımcı sayısı %60’lık bir artış gösterdi.

Küresel Sözleşme’nin etki alanları olan insan hakları, çalışma koşulları, yolsuzlukla mücadele ve çevre duyarlılığı çerçevesinde uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratma ve kurumsal sosyal sorumluluk geliştirme gibi konuları tartıştı ve bazı kararlar aldı. Yıllık Yerel Network Toplantısı aynı zamanda İlerleme Bildirimi Süreci (COP) ile ilgili bir seminere ev sahipliği yaptı.

KİS ağlarının 2008-2009 döneminde aşağıdaki ilerlemeyi sağladığı not edildi:

 • Şu anda yeryüzünde 89 KİS yerel ağı bulunuyor
 • Ağların yarısı kendi bültenini çıkarıyor
 • Ağların üçte birinin ayrıca bir web sitesi var
 • Ağların yarısında sivil toplum katılımı bulunuyor
 • Ağların beşte dördünde ilerleme bildirimi (COP) için bazı düzenlemeler getirilmiş
 • Eğitim en önemli aktivite görünüyor
 • Ağların altıda birinde sivil gözetim sistemi bulunuyor ve gelen şikayetlere yanıt veriliyor

Toplantı kapsamında aşağıdaki yan etkinlikler de düzenlendi:

 • İlerleme Bildirimi için Progress & Value çalıştayı
 • Çalışma ilkeleri konusunda ILO eğitimi
 • Çatışma durumundaki ülkelerde sorumlu yatırımlar konusunda uzmanlar toplantısı
 • İnsan hakları çalışma grubu toplantısı
 • BM kuruluşları ortak toplantısı
 • Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika bölgesel toplantıları
 • KİS Türkiye Ağı özel toplantısı

KİS Türkiye Ağı Toplantısı

Yıllık Yerel Ağlar Toplantısı aynı zamanda Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Temsilcisi Dr. Yılmaz Argüden’in yönettiği KİS Türkiye Ağı toplantısına da ev sahipliği yaptı. AKSA, MİKADO Danışmanlık ve Yeşim Tekstil’den katılan temsilcilerin yaptığı sunumlardan sonra toplantıya katılarak Business Call to Action (BCtA) girişiminin tanıtımını yaptım.

Toplantı hakkında ek bilgiye UNDP New Horizons bülteninden erişebilirsiniz.

Özel Sektör Yönetimde Cinsiyet Eşitliği İçin Güçlerini Birleştiriyor

womens-declaration-smÖzel sektörün önde gelen şirketleri ve sivil toplum örgütlerinden yaklaşık 95 katılımcı 2 Mart 2009 günü Sait Halim Paşa Yalısında toplanarak kadınların özel sektöre ve özellikle yönetici kadrolarına aktif katılımını desteklediklerini açıkladı.

KalDer ve UNFPA tarafından TÜSİAD TÜRKONFED, TOBB, GYİAD ve ILO desteğiyle düzenlenen bu organizasyonda yaklaşık 40 organizasyon “Yönetim Kadının Hakkıdır Bildirgesi”ni imzaladı.  Bu bildirge Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin, özellikle bir ve altıncı ilkelerinin önemli bir parçasıdır. Bildirgeye imza atan kurum ve kuruluşlar, ‘Kadın – erkek fırsat eşitliğinin kuruluşlarında sağlanması için çalışacaklarına’ söz veriyor. Bildirgeyi imzalanlar arasında Coca-Cola, Turkcell, Pepsi Co-Frito Lay, Borusan, Danone, Axa Sigorta, Akbank, Intel gibi kuruluşlar yer alıyor.

Bildirgeye buradan ulaşabilirsiniz.